Skip to main content Skip to search

Företagstjänster i Sverige, Finland och Norge

Bildande av bolag

När du bestämt dig för en etablering i antingen Norge, Sverige eller Finland förbereder Scandicorp alla dokument och formulär för registreringen av ditt bolag och är i kontakt med myndigheterna för att se till att ditt bolag blir registrerat utan onödiga förseningar.

Redovisning

Officiell bokföring och bokslut måste ske på det lokala språket och i enlighet med lokala regler. Förutom officiell bokföring, bokslut och skattedeklarationer kan Scandicorp gärna producera regelbunden rapportering för internt bruk i uppföljande syfte i enlighet med kundens önskemål.

Officiell adress

Ditt bolag kommer att behöva en officiell adress i landet där det är registrerat. Scandicorp erbjuder dig en välrenommerad gatuadress för detta ändamål. Bolagets officiella handlingar måste oftast förvaras på denna adress. Scandicorp hjälper gärna till med förvaltningen av dylika handlingar på kundens vägnar.

Compliance support

Att driva ett företag i ett främmande land kan ofta vara utmanande. Våra kunder kan förlita sig på Scandicorp’s stöd för att säkerställa att företaget sköts i enlighet med lokala föreskrifter och att all myndighetsrapportering sker i tid på ett professionellt sätt.

Bank och betalningar

Scandicorp introducerar dig gärna till lokala banker och bistår ditt bolag med öppnandet av bankkonton. Oftast kräver detta din fysiska närvaro i banken. Scandicorp hjälper dig att möta bankens krav och procedurer och strävar till att finna en fungerande lösning för dig. Ofta anförtros Scandicorp att förvalta och administrera kunders bolags bankkonton, men detta behöver inte alltid vara fallet på grund av nätbankslösningar.

Styrelsetjänster

Beroende på kundens behov, kan Scandicorp förse bolaget med lokala styrelsemedlemmar både på juridiska grunder eller i syfte att hämta in löpande lokalt kunnande.

TA EMOT EN OFFERT

Vi är specialister inom etablering och administration av nordiska bolag. Funderar du på en etablering i Sverige, Finland eller Norge? Som dina skandinaviska lokala experter vägleder vi dig i både registrerings- och administrativa ärenden.

EFTERFRÅGA OFFERT