Skip to main content Skip to search

Konsulttjänster

Compliance Support och regelmässiga rapporteringar

Att driva ett företag i ett främmande land kan ofta vara utmanande. Våra kunder kan förlita sig på Scandicorp’s stöd för att säkerställa att företaget sköts i enlighet med lokala föreskrifter och att all myndighetsrapportering sker i tid på ett professionellt sätt.

Likvidationer och exitstrategier

Scandicorp hjälper gärna till med framtida likvidation av bolag samt hjälper dig att finna lämpliga exitstrategier om och när du beslutat att ditt bolag tjänat sitt syfte.

Ledning och administration av SPV-bolag

Scandicorp hjälper gärna utländska kunder samt deras juridiska konsulter med etablering och administration av SPV bolag som används för specifika ändamål så som reducering av risker, fastighetstransaktioner och handelsbolag.

Etablering och administration av fonder

Skulle du vara intresserad av etableringen av en fond eller annat system för kollektiva investeringar i ett annat nordiskt land hjälper Scandicorp dig att hitta rätt i de lokala regelverken och hjälper till med lokala administrativa ärenden.

Grundande av och rådgivning kring truster och stiftelser

Scandicorp hjälper till med all slags rådgivning när det gäller etablering och förvaltning av truster och stiftelser.