Skip to main content Skip to search

Företagstjänster i Norden

Företagsetablering

 • Bildande av bolag
 • Tillhandahållande av officiell adress
 • Virtuella kontorstjänster
 • Skatteregistrering
 • Öppna bankkonton och skötsel av betalningar
 • Förmedling av kontakter till lokala externa experter som t.ex. jurister och revisorer
LÄS MER

Företagsadministration

 • Arkivering av officiella dokument
 • Aktieböcker och investerarförteckningar
 • Styrelsemöten och bolagsstämmor
 • Företagssekreterare
 • Styrelsetjänster
 • Hantering av myndighetskontakter
 • Börsintroduktioner av bolag
 • Redovisning och bokföring
 • Löneadministration
 • Arbetsgivare för internationella konsulter
LÄS MER

Konsulttjänster

 • Compliance Support och regelmässiga rapporteringar
 • Likvidationer och exitstrategier
 • Grundande av och rådgivning kring truster och stiftelser
 • Ledning och administration av SPV-bolag
 • Etablering och administration av fonder
LÄS MER